Vízumigénylés feltételei

Magyarország 2007. december 21-től a schengeni térség teljes jogú tagja. Magyarországra is érvényesek a schengeni tagállamok által kibocsátott vízumok és tartózkodási engedélyek, és a magyar külképviseletek által kibocsátott egységes schengeni vízumok és a magyar hatóságok által kiállított tartózkodási engedélyek is érvényesek a teljes schengeni térségben.

A schengeni államok körébe 2011. december 19-től 26 ország tartozik: az Európai Unió 28 tagja közül 22 ország (Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia és Svédország), valamint Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein. (Az Európai Unió tagállamai közül 6 ország - Bulgária, Ciprus, Egyesült Királyság, Horvátország, Írország és Románia - ugyanakkor továbbra sem része a schengeni térségnek).

A schengeni vízum- és beutazási szabályok csak a 90 napot meg nem haladó tartózkodásra vonatkoznak. A hosszú távú, 90 napot meghaladó tartózkodás szabályait az egyes tagállamok saját nemzeti jogszabályai határozzák meg.

A  vízumkérelemre  vonatkozó  általános  követelmények,  csatolandó  dokumentumok:

-útlevél,  melynek  érvényessége  3  hónappal  meghaladjaa tagállamok területéről történő tervezett

távozás napját, vagy több tartózkodás esetén a tagállamok területéről történő tervezett utolsó  távozás napját.Ezen  kívül  legalább  két  üres  oldalt  tartalmaz  és  a  megelőző  10  éven  belül  került kiállításra.

-1 db igazolványkép méretű, jó minőségű színes fénykép, amely 6 hónapnál nem régebbi;

-hiánytalanul, olvashatóan kitöltött és a kérelmező által aláírt vízumkérdőív;

-egészségügyi  biztosítás (a  tartózkodás  teljes  időtartamára,  többszöri  vízum  esetében  legalább  az első   tervezett   tartózkodási   időszakra és   valamennyi   schengeni   állam   területére   érvényes,   a  sürgősségi orvosi ellátás, valamint az egészségügyi okból történő ha zaszállítás költségeire legalább 30 000 euró összegű fedezetet nyújtó utasbiztosítás)

- a vízumdíj megfizetése

Az  általános  követelményeken kívül  a  vízumkérelmezőknek  a  támogató dokumentumok segítségével igazolniuk kell   a beutazás  célját, az anyagi  fedezet meglétét  (az  utazás teljes  költségére vonatkozóan), a szállás biztosítottságát.

Ezen kívül 18 éven aluli kiskorú esetében -abban az esetben, ha szülők nélkül utazna -, közjegyző  által hitelesített szülői hozzájáruló nyilatkozat csatolása szükséges a kérelemhez.