Beregszászi római katolikus templom

Római katolikus templom (15. század eleje, gótikus stílus). A megye és a város kiemelkedő középkori emléke a római katolikus plébániatemplom, amely a Vérke jobb partján áll, jelenlegi titulusa a Szent Kereszt Felmagasztalása. A templom jelenleg országos jelentőségű műemlék. Az első templom építési ideje kétséges, a hagyomány az Árpád-kori templomhoz tartozónak tekinti az északi kapu fölött, másodlagos beépítésben látható, emberfőt és állatfejet ábrázoló kőfaragványokat.

Pusztították tatárok, lengyel hadak, került protestáns kézre, kurucok gyújtották rá a belé meneküld labancokra, de az itt élő katolikus hívek és kegyes támogatók segítségével minden időben sikerült helyreállítani. A régi templomot 1837 és 1846 között Tischler Albin beregszászi segédlelkész - később címzetes kanonok - tervei alapján Schönborn gróf felújíttatta, s 1846. november l-jén Hám János püspök szentelte fel. Azóta nagyobb változás a templom épületében nem történt.